CK APOLLON - DOVOLENÁ LÉTO 2022

Spolehlivá cestovní kancelář již 27 let

ŘECKO - COVID INFO

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP DO ŘECKA

a) potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na covid-19 ne starší 72 hodin nebo antigenního testu ne starší 24 hodin od odběru vzorku z nosu či hrtanu (nikoli ze slin) vystavené v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu,

b) oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dní od završení vakcinace. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek,

c) potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo pozitivní diagnóze provedené PCR nebo antigenní metodou (nutno doložit doklad o laboratorním výsledku v anglickém jazyce), které je platné nejméně 14 dní a nejvíce 90 dní od data prvního pozitivního testu

Tato povinnost se nevztahuje na děti do 4,99 let.

Testování provádí jak soukromé kliniky, tak také státní nemocnice. Kompletní seznam sestavený Ministerstvem zdravotnictví ČR, kde jsou testovací místa rozdělena podle krajů naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/

ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK PŘED VSTUPEM

Všichni cestující  musí nejpozději 24 hodin před nastoupením cesty do Řecka vyplnit elektronický dotazník tzv. Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. Všem našim klientům zasíláme společně s pokyny k zájezdu také manuál v češtině a všechny potřebné údaje k vyplnění formuláře.

 

PRAVIDLA PRO NÁVRAT DO ČR

ŘECKO -  TMAVĚ ČERVENÁ BARVA NA SEMAFORU

Před zahájením cesty do ČR musí cestující předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo PCR testu (max 72 hodin od odběru)

Po vstupu na území ČR je povinnost v rozmezí 5 až 7 dne se podrobit PCR testu a do doby výsledku testu není nutná samoizolace.

Zároveň platí povinnost vyplnit před odletem z Řecka elektronický příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno. Příjezdový formulář pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví je k vyplnění zde. Vyplněním umožníte orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v těch případech, kdy bude zjištěno, že jste mohl(a) být během cesty nakažen(a) jinou osobou nebo vy sám(a) jste mohl(a) být zdrojem nákazy pro ostatní cestující. Formulář vyplní každá dospělá osoba za sebe a za členy rodiny mladší 18 let cestující společně.

Děti do 11,99 let jsou z výše uvedených povinností vyloučeny.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v anglickém jazyce, není nutné při návratu do ČR absolvovat test. Potvrzení v anglickém jazyce vystaví váš lékař (působící v ČR nebo v jiném členském státě EU) a musí obsahovat následující potvrzení že: nemáte klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně jste prodělali onemocnění COVID-19, z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci, od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 180 dní. Potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a najdete jej zde.

Důležité upozornění: při předložení chybně vyplněného lékařského potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, nemusí odletové letiště toto potvrzení akceptovat, cestující nebudou přijati k přepravě.

Ve výjimkách z testování pro návrat do ČR jsou také zahrnuty očkované osoby, které se prokáží certifikátem o završeném očkování. Od aplikace poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní.

 

 

Vytvářím objednávku...